SUMFOREST

...more »

System wspomagania decyzji (decision support systems) w ochronie lasów przed foliofagami sosny

...more »

Tempo i kierunki sukcesji regeneracyjnej w różnych typach zbiorowisk leśnych na terenach pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej w okresie 30 lat na przykładzie stałych powierzchniach badawczych IBL

...more »

TREES4FUTURE

"Hodowla drzew dla przyszłości"...more »

Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu

...more »

WAMBAF Tool box

...more »

WAMBAF

...more »

Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew w Polsce na podstawie nowych badań

...more »

Wpływ warunków pogodowych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion oraz okresu ich przechowywania na wrażliwość potomstwa dębu szypułkowego na wybrane czynniki stresowe

...more »

Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)

...more »