Zasady prowadzenia gospodarki leśnej dla terenów zagrożonych przez wiatr

...more »

Zastosowanie testów biochemicznych do oceny żyzności siedlisk leśnych w wybranych rezerwatach cisa pospolitego

...more »

Zbiorowiska ektomikoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.): bogactwo gatunkowe, wpływ rośliny - gospodarza, sukcesja grzybów ektomikoryzowych

...more »

Zestaw do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin

...more »

Zintegrowana ochrona szkółek przed nowymi, inwazyjnymi patogenami w warunkach ograniczonego wyboru fungicydów

...more »

Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów ze szczególnym uwzględnieniem odnowień naturalnych wzrastających bez ingerencji człowieka na stałych powierzchniach badawczych IBL

...more »

Zmiany warunków klimatycznych i wodnych w środowisku lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej

...more »

Znaczenie martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych gleb leśnych

...more »

Znaczenie wczesno-letniego pokarmu na rozród, kondycję i przeżywalność osobników oraz dynamikę populacji popielicy (Glis glis)

...more »

BACCARA

Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia...more »