Znaczenie martwego drewna w kształtowaniu się właściwości fizycznych i chemicznych gleb leśnych

...more »

Znaczenie wczesno-letniego pokarmu na rozród, kondycję i przeżywalność osobników oraz dynamikę populacji popielicy (Glis glis)

...more »

BACCARA

Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia...more »

BioSoil

Projekt demonstracyjny....more »

BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015

...more »

CEMAGREF

...more »

COMFOR

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych...more »

Development of integrated method of forest plantation protection against insects and pathogens including the decision support system (DSS)

...more »

EFFMIS

...more »

EFORWOOD

Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu leśno-drzewnym...more »