Wpływ warunków pogodowych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion oraz okresu ich przechowywania na wrażliwość potomstwa dębu szypułkowego na wybrane czynniki stresowe

...more »

Wsparcie dla czasopism naukowych (Leśne Prace Badawcze)

...more »

Zasady prowadzenia gospodarki leśnej dla terenów zagrożonych przez wiatr

...more »

Zastosowanie testów biochemicznych do oceny żyzności siedlisk leśnych w wybranych rezerwatach cisa pospolitego

...more »

Zbiorowiska ektomikoryz w plantacjach trufli letniej (Tuber aestivum Vitt.): bogactwo gatunkowe, wpływ rośliny - gospodarza, sukcesja grzybów ektomikoryzowych

...more »

Zestaw do analizowania barwionych preparatów mikroskopowych z tkanek miękkich roślin

...more »

Zestaw do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych

...more »

Zintegrowana ochrona szkółek przed nowymi, inwazyjnymi patogenami w warunkach ograniczonego wyboru fungicydów

...more »

Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów ze szczególnym uwzględnieniem odnowień naturalnych wzrastających bez ingerencji człowieka na stałych powierzchniach badawczych IBL

...more »

Zmiany warunków klimatycznych i wodnych w środowisku lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej

...more »