Dynamika liczebności, skład pokarmu i nakładanie się nisz pokarmowych ptaków szponiastych i sów w środkowej Polsce

...more »

Dynamika wybranych gatunków zoocenozy na podstawie długoletnich obserwacji prowadzonych w Puszczy Białowieskiej

...more »

Dynamika wzrostu i rozwoju oraz kierunki zagospodarowania drzewostanów lipy drobnolistnej w lasach państwowych

...more »

EFFE

Ocena finansowania leśnictwa w Europie...more »

EUFORGEN

W dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2009 r. w Antalyi w Turcji odbyło się trzecie spotkanie grupy "Stand-forming Broadleaves Network" działającej w ramach projektu EUFORGEN....more »

FLEXWOOD

...more »

FUTMON

Dalszy rozwój i wdrożenie systemu monitoringu lasów w Unii Europejskiej...more »

HESOFF

...more »

Identyfikacja czynników wpływających na efektywność gospodarowania nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z wykorzystaniem metody DEA

...more »

Identyfikacja przyczyn spałowania drzewostanów bukowych przez jeleniowate oraz propozycje działań ochronnych

...more »