Polforex

...more »

Postępowanie ochronne w drzewostanach jodłowych zagrożonych przez owady i patogeny grzybowe

...more »

PROFOREST

...more »

Program rozwoju leśnictwa

...more »

Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) w ramach "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011- 2035"

...more »

Projekt 28/2019/Wn50/EE-ee/D

...more »

Projekt nr 151/2018/Wn50/EE-BS/D

...more »

Projekt nr 452/2021/Wn50/NE-PR/D

...more »

Projekt nr 456/2021/Wn50/NE-PR/D

...more »

Projekt nr 83/2019/Wn50/EE-EE/D

...more »