Aktualizacja i podsumowanie realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" (KPZL)

...more »

Badania stanu zdrowotnego lasów na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu i na powierzchniach monitoringu intensywnego w roku 2020

...more »

Badania zmienności pojawów fenologicznych (pędzenia wiosennego) modrzewia europejskiego (Larix decidua subsp. Polonica Racib.) na powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwach Zwierzyniec i Kutno

...more »

Badanie możliwości wykorzystania produktów ubocznego użytkowania lasu jako źródła antyoksydantów w preparatach prozdrowotnych

...more »

BIOCOMES

Rozwój metod biologicznych przez producentów biologicznych środków ochrony roślin jako element integrowanej metody zwalczania owadów i patogenów (szkodników) w rolnictwie i leśnictwie...more »

Charakterystyka genetyczna polskich populacji świerka z podzasięgu południowego (Hercyńsko- Karpackiego) na podstawie analiz DNA

...more »

Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej

...more »

Dotacja nr 0029/14/EE/D

...more »

Dotacja Nr 0539/11/EE/D - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Na sosnowym szlaku" na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

...more »

Dotacja Nr 0563/12/EE/D

Głównym zadaniem Organizacji I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów, jest integracja mazowieckich ośrodków badawczych zajmujących się patologią (chorobami) owadów oraz biologicznymi metodami ochrony roślin przed owadami....more »