Catalogs "on-line"

Informacje o zbiorach Biblioteki IBL są udostępniane za pomocą zintegrowanego systemu bibliotecznego BazLas.

w skład którego wchodzą:
- Katalog książek Biblioteki w Sękocinie Starym,
- Katalog książek Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży,
- Baza prac naukowo-badawczych wykonanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa,
- Baza zawartości czasopism zawierająca opisy bibliograficzne wybranych artykułów z wydawnictw ciągłych, które posiada Biblioteka IBL,
- Baza prac publikacji pracowników IBL.

 

Biblioteka IBL posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach Centrum Otwartej Nauki.

Dostęp do wyżej wymienionych zasobów możliwy jest z komputerów znajdujących się na terenie Instytutu.
Wszystkich zainteresowanych użytkowników zachęcamy do korzystania z udostępnionych zbiorów on-line.