Sharing files

Biblioteka IBL udostępnia swoje zbiory w czytelni w dni powszednie w godz. 8-15

Ze zbiorów można korzystać wyłącznie na miejscu, a w przypadku dokumentacji naukowo-badawczych − po uzyskaniu zgody Dyrektora IBL.

REGULAMIN BIBLIOTEKI IBL określający zasady i warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki.