Więcej Informacji

Popularyzatorzy Nauki 2007

22 stycznia 2008 r. w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej w Warszawie rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu „Popularyzator Nauki” - organizowanego przez serwis Nauka w Polsce PAP oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)....more »

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu

10 stycznia 2008 r. wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli związków zawodowych działających w Instytucie Badawczym Leśnictwa z emerytowanymi pracownikami Instytutu....more »

Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej

Nakładem Instytutu Badawczego Leśnictwa ukazała się książka autorstwa: Stanisława Zająca, Adama Sikory i Wojciecha Rzewuskiego pt. „Regulacje prawne i finansowe oraz działania w zakresie leśnictwa w ramach polityk Unii Europejskiej”....more »