Wydane w języku polskim

Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-10-7, ss. 380. Oprawa kartonowa....more »

Zmiany ekosystemów leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni "Kozienice" - synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-19-0, s. 304. Oprawa kartonowa....more »

Podręcznik dobrych praktyk w wykorzystaniu biomasy leśnej na cele energetyczne

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-22-0, s. 60....more »

Zagrożenie lasów zależne od stanu atmosfery

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-21-3, s. 154....more »

Międzypokoleniowa zmienność struktury genetycznej wybranych drzewostanów sosny zwyczajnej

Jan Kowalczyk. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-17-6, s. 136....more »

Europejski słownik dotyczący pożarów lasu - Robert Stacey, Stephen Gibson i Paul Hedley

Robert Stacey, Stephen Gibson i Paul Hedley (tłumaczenie Józef Piwnicki). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2013. ISBN 978-83-62830-14-5, s. 144....more »

Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji i wykorzystania drewna - stan obecny i prognoza - Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2012. ISBN 978-83-62830-10-7, ss. 336....more »

Huragan w lasach. Klęska czy zakłócenie rozwoju? Nadleśnictwo Pisz, 4 lipca 2002 roku. Studium przypadku. - Kazimierz Rykowski

Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2012. ISBN 978-83-62830-08-4, ss. 192....more »

Półnaturalna hodowla lasu-przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Rafał Paluch (red.). Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-62830-04-6, ss. 160....more »