Wydane w języku polskim

Działalność Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży - Elżbieta Malzahn

Elżbieta Malzahn. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011, ISBN 978-83-87647-90-2, 132 ss. Publikacja bezpłatna, współfinansowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz nadleśnictwa: Białowieża, Browsk, Hajnówka, Supraśl, Żednia, Waliły, Bielsk, Nurzec, Rudka i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku...more »

Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030 - Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2011. ISBN 978-83-62830-01-5, ss. 407. Druk na żądanie...more »

Wpływ drapieżnictwa na dynamikę populacji gryzoni-na przykładzie nornika północnego (Microtus oeconomus)

Zbigniew Borowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-87647-98-8, s. 124. Oprawa kartonowa....more »

Zmiany w roślinności na siedliskach mokradeł leśnych w północno-wschodniej Polsce - Janusz Czerepko

Janusz Czerepko, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2011. ISBN 978-83-87647-99-5, s. 128 + 11 tabel wielkoformatowych. Oprawa kartonowa + teczka....more »

Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego - zagrożenia, nadzieja - Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko

Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2010, ISBN 978-83-87647-95-7, 80 ss....more »

Problemy ochrony w lasach - Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2010. ISBN 978-83-87647-84-1, ss. 370....more »

Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. - Lidia Sukovata

Lidia Sukovata. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2010. ISBN 978-83-87647-83-4, ss. 128....more »

Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich - Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Niemtur S., Stolarek A., Tyszka J., Wróbel M.

Pierzgalski E., Janek M., Kucharska K., Niemtur S., Stolarek A., Tyszka J., Wróbel M., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2009, ISBN 978-83-87647-68-1...more »