Wydane w języku polskim

O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych - Kazimierz Rykowski

Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2005, 128 s., ISBN 83-87647-43-8. Cena 18 PLN (brutto). [Dofinansowanie częściowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]....more »

Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce - Kazimierz Zajączkowski

Kazimierz Zajączkowski. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2005, 128 s. (ISBN 83-87647-46-2). Cena 24 PLN (brutto)....more »

Zalesienia w Europie. Doświadczenia i zamierzenia. Afforestations in Europe. Experiences and prospects - Stanisław Zając i Wojciech Gil

Red. Stanisław Zając i Wojciech Gil. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2003, ISBN 83-87647-33-0. Publikacja bezpłatna, sfinansowana przez NFOŚiGW. Nakład wyczerpany....more »

Gospodarowanie w lasach drobnej własności - Andrzej Gorzelak

Red. Andrzej Gorzelak. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2001, ISBN 83-87647-24-1. Publikacja bezpłatna, sfinansowana przez NFOŚiGW. Nakład wyczerpany....more »

Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich - Kazimierz Zajączkowski

Red. Kazimierz Zajączkowski. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 2001, 78 s. (ISBN 83-87647-25-X). Publikacja bezpłatna, sfinansowana przez NFOŚiGW....more »

Katalog fauny Puszczy Białowieskiej - Jerzy Gutowski i Bogdan Jaroszewicz

Red. Jerzy Gutowski i Bogdan Jaroszewicz. Warszawa 2001, 404 s., ISBN 83-87647-22-5. Cena 54 PLN (brutto)....more »

Feromony i kairomony wybranych owadów fitofagicznych sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie lasu - Andrzej Kolk

Andrzej Kolk. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 2000, ISBN 83-87647-16-0. Cena 18 PLN (brutto). Nakład wyczerpany....more »

Stan i perspektywy badań z zakresu użytkowania lasu

Materiały III Konferencji Leśnej, Sękocin Las 30-31 marca 2000. Nakład wyczerpany....more »