Wydane w języku polskim

Ochrona przeciwpożarowa. Dobrowolne wytyczne. Zasady i działania strategiczne.

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2016 ISBN978-83-62830-15-2...more »

ŁOWIECTWO W ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE LEŚNEJ

Materiały VII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 17-19 marca 2015 r., ISBN 978-83-62830-45-9, 275 ss....more »

Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. ISBN 978-83-62830-32-9, ss. 411. Oprawa kartonowa....more »

WARTOŚĆ. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów

Materiały drugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Redakcja naukowa prof. dr hab. Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014. ISBN 978-83-62830-34-3, s. 310. Oprawa kartonowa....more »