Wydane w języku polskim

Zalesienia terenów porolnych - Andrzej Gorzelak

Red. Andrzej Gorzelak, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1999, 174 s., ISBN 83-87647-08-X. Publikacja bezpłatna, sfinansowana ze środków NFOŚiGW oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Nakład wyczerpany....more »