Wydane w języku polskim

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej...more »

Udział i rola owadów kambio i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych

Udział i rola owadów kambio i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych...more »

Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie

Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie...more »

Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej

Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej – Piotr Gołos...more »

Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych

Materiały pokonferencyjne z IX Sesji Zimowej Szkoły Leśnej. Sękocin Stary 2017. ISBN 978-83-62830-63-3, s. 406....more »