Education

Educational program at the Forest Research Institute is carried through - doctoral studies, - conferences, - seminars and lectures - educational activities for children, young people, students and teachers conducted in the House of the Forest Education. In addition, educational activity is expressed by exhibitions presented artistic vision of nature made by different techniques as: paintings, drawings, prints, wood sculptures, newspapers, artistic smithery, multi-artistic realisations, as well as photography.

    Działalność Instytutu umożliwia m.in. także podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników nie związanych z IBL.

    Niniejsza strona zawiera informacje o możliwości otwarcia przewodów doktorskich i habilitacyjnych przed Radą Naukową IBL, wolnych miejscach pracy, naborze na Niestacjonarne Studia Doktoranckie, możliwości odbycia praktyk w ramach studiów na wydziałach leśnych i pokrewnych.