Materiały dla członków RN IBL

BADANIA NAUKOWE
(plany badań naukowych i prac rozwojowych, sprawozdania z działalności naukowej, inne dokumenty)

SPRAWY OSOBOWE
(ocena dorobku naukowego pracowników, zatrudnianie pracowników na stanowiska naukowe, kandydaci na stanowiska kierownicze)

PROJEKTY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ IBL
(statut, regulamin organizacyjny, inne)

OPINIE DOTYCZACE SPRAW FINANSOWYCH IBL
(sprawozdania finansowe, plan finansowy i jego zmiany, podział zysku IBL, różne fundusze, inne)