Nowości Piśmiennictwa Leśnego

„Nowości Piśmiennictwa Leśnego" stanowią formę aktualnej bibliografii piśmiennictwa leśnego. Ułatwiają pracownikom naukowym Instytutu i innych ośrodków śledzenie najnowszej literatury światowej z zakresu leśnictwa oraz sprawne dotarcie do dokumentów źródłowych napływających do Biblioteki w drodze krajowej i zagranicznej prenumeraty oraz wymiany.

Przejdź do Nowości Piśmiennictwa Leśnego