Niestacjonarne Studia Doktoranckie - VI

W chwili obecnej w Instytucie Badawczym Leśnictwa trwa VI Edycja 4-letnich (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa.

Program studiów jest realizowany w okresie 4 lat (8 semestrów) i obejmuje 14 sześciodniowych (poniedziałek-sobota) sesji na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (IBL) i 2 czterodniowe sesje terenowe. Opłata za 1 semestr studiów wynosi 4000 zł i nie obejmuje kosztów dojazdów oraz utrzymania podczas trwania sesji.

Oferta studiów doktoranckich w IBL jest kierowana do:

  • pracowników Lasów Państwowych,
  • pracowników jednostek organizacyjnych działających na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody leśnej,
  • innych osób o kwalifikacjach umożliwiających zrealizowanie programu studiów i ubieganie się o stopień doktora nauk leśnych.

Adres do korespondencji i informacje:

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn

Kierownik NSD 
prof. dr hab. Dorota Hilszczańska
tel. 22 7150 502,
e-mail: D.Hilszczanska@ibles.waw.pl

Sekretariat NSD
dr inż. Monika Małecka
tel. 22 7150 621,
e-mail: M.Malecka@ibles.waw.pl

oraz
Sekretariat IBL
tel. 22 7150 602,
fax. 22 7150 391

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
prof. dr hab. Jacek Hilszczański