Careers at IBL

    Realizacja statutowych celów Instytutu odbywa się - zgodnie z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi - poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników naukowych oraz inżynieryjno-technicznych, jak również pracowników administracyjno-ekonomicznych, wspierających realizację tych celów.

 


 

CURRENT JOB OPENINGS

 

 

INTERNSHIPS