Partners

Instytut w ramach swojej działalności naukowo-badawczej współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. W kraju są to przede wszystkim: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty resortowe będące pod nadzorem Ministra Środowiska. Poza granicami kraju współpracujemy z instytutami leśnymi z: Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Szwecji, Szwajcarii, USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji oraz Finlandii. Współpraca z instytucjami z zagranicy polega na realizacji wspólnych projektów, a z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych) czy też EFI(Europejski Instytut Leśny), na pełnieniu licznych funkcji przez pracowników instytutu.

Partnerami Instytutu Badawczego Leśnictwa w projektach naukowo-badawczych są:

 1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski
 3. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 4. Uniwersytet Gdański
 5. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 6. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 8. Polska Akademia Nauk
 9. Uniwersytet Warszawski
 10. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 11. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 12. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 13. Uniwersytet w Białymstoku.
 14. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 15. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka
 16. Ośrodek Przetwarzania Informacji
 17. Centrum Badawcze i Szkoleniowe Lasów, Zagrożeń Naturalnych i Krajobrazu, Austria
 18. Biuro Promocji Polski PolSCA przy Komisji Europejskiej, Belgia
 19. Państwowy Park Narodowy "Belovezhskaya Pushcha", Białoruś
 20. Międzynarodowa Unia Organizacji Leśnych
 21. Europejski Instytut Leśny (EFI), Finlandia
 22. METLA Fiński Instytut Badawczy Leśnictwa, Finlandia
 23. Uniwersytet Rolniczy w Tbilisi. Gruzja
 24. Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania
 25. Uniwersytet i Centrum Badawcze Wageningen, Holandia
 26. Litewska Państwowa Służba Leśna,  Departament Ochrony Sanitarnej, Litwa
 27. Globalne Centrum Monitoringu Pożarów, Freiburg, Niemcy
 28. Szwedzki Uniwersytet Rolniczy SLU, Umea i Alnarp, Szwecja
 29. Narodowy Uniwersytet Leśnotechniczny Ukrainy we Lwowie, Ukraina
 30. Uniwersytet we Florencji, Włochy
 31. Instytut Badawczy Leśnictwa i Gospodarki Łowieckiej, Jiloviště-Strnady, Czechy
 32. Narodowe Centrum Leśne, Zwoleń, Słowacja
 33. Norweski Instytut Leśnictwa i Krajobrazu, Norwegia
 34. Szwajcarski Instytut Badawczy, WSL, Szwajcaria