Press

Nasi pracownicy prezentują wyniki prac naukowo-badawczych w prasie popularnonaukowej, poruszając szczegółowe zagadnienia związane z gospodarką leśną i ochroną środowiska. Istnieje możliwość zapoznania się z najciekawszymi artykułami. Zapraszamy!

Pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa w ramach działalności popularyzatorskiej publikują artykuły dotyczące bieżących tematów nurtujących leśnictwo. Artykuły te zamieszczane są w formie plików PDF i dostępne do bezpośredniego wykorzystania.

 

    Folder ARCANAGIS

    Folder AURA

    Folder Biznes_i_Ekologia

    Folder Biuletyn Rady Głównej Instytutow Badawczych

    Folder DRWAL

    Folder EFI NEWS

    Folder Głos Lasu

    Folder IUFRO NEWS

    Folder Las Polski

    Folder Polityka

    Folder Postępy Techniki w Leśnictwie

    Folder Poznajmy Las

    Folder Przegląd Leśniczy

    Folder Przyroda Polska

    Folder Środowisko

    Folder Teleexpress

    Folder Trybuna Leśnika

    Folder Wszechświat