Postępowania habilitacyjne

Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Aleksandra Rachwalda - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Jakuba Gryza - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Andrzeja Boczonia - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Pawła Zarzyńskiego - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. inż. Adama Kaliszewskiego vel Kieliszewskiego - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Macieja Bilka - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. inż.  Piotra Gołosa - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. inż.  Krzysztofa Stereńczaka - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Falenckiej-Jabłońskiej - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. inż.  Adama Zydronia - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Sułkowskiej - zakończone

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Borkowskiego - zakończone