Our customers

Instytut Badawczy Leśnictwa udostępnia od wielu lat szerokiemu gronu odbiorców swoją ofertę usługowo-doradczą, głównie z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko, wykonywania planów ochronnych obszarów NATURA 2000, stosowania środków ochrony roślin, poradnictwa dotyczącego chorób drzew, nasion, sadzonek, oceny stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów. Z tej oferty korzystają przede wszystkim osoby i firmy prywatne oraz urzędy miast i gmin.

Wśród Klientów korzystających z oferty naukowo-badawczej i usługowo-doradczej Instytutu Badawczego Leśnictwa są:

 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Ministerstwo

Środowiska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny Inspektorat

Ochrony Środowiska

Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska

i Gospodarski Wodnej

Narodowe Centrum

Badań i Rozwoju

 

Narodowe Centrum

Nauki

Unia

Europejska

Nadleśnictwa Lasów Państwowych

 

 

Centrum Koordynacji

Projektów Środowiskowych

Biuro Urządzania Lasu

i Geodezji Leśnej

Regionalne Dyrekcje

Lasów Państwowych

 

 

 

SUMI AGRO Poland

CHEMINOVA Polska Sp. z o.o.

Norweskie Mechanizmy Finansowe/Polsko-Norweski Fundusz Badań

 

 

 

International Paper

Kwidzyn Sp. z o.o.

BASF

Polska Sp. z o.o.

Ministerstwo

Spraw Zagranicznych

 

 

 

Białowieski

Park Narodowy

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

MONSANTO

Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bayer

Sp. z o. o.

 

 

 

Firmy certyfikujące

w systemie PEFC

Stowarzyszenie "Pracownia

na rzecz Wszystkich Istot"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

 

 

Fundacja

Greenpeace Polska

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Chemtura Europe

Limited Sp. z o.o.

 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

Elektrownia

"Kozienice" S.A.

Kalmar County

Administrative Board

 

 

 

Canadian Forest Service

 

 

 

 

 

 

oraz inne małe i średnie firmy prywatne oraz osoby fizyczne.