Z życia Instytutu

O wypalaniu w międzynarodowym towarzystwie

W dniach od 31 stycznia do 3 lutego 2017 r. w Barcelonie (Hiszpania) odbył się Kongres ICOPFIRES (International Congress on Prescribed Fires)....more »

Seminarium naukowe pt. "Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat"

16 lutego 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbędzie się seminarium naukowe pt. „Wpływ zmian środowiskowych na zgrupowania kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w paśmie Otrytu w Bieszczadach na przestrzeni 20 lat”....more »

Training School by FPS COST Action FP1401 GLOBAL WARNING

On 22nd–24th November 2016 at the Forest Research Institute (IBL) in Sękocin Stary, Poland, the Training School entitled “Fungal taxonomy and fungal identification using traditional techniques” will be organized by FPS COST Action FP1401 GLOBAL WARNING “A GLOBAL NETWORK OF NURSERIES AS EARLY WARNING SYSTEM AGAINST ALIEN TREE PESTS” leaded by René Eschen z CABI from Switzerland, and Dr. hab. Janusz Czerepko, Director of IBL....more »

Porozumienie pięciu instytutów badawczych resortu środowiska

Porozumienie przewiduje m.in. wzajemne wsparcie i koordynację badań naukowych oraz wspólne przedsięwzięcia w zakresie promocji wyników prac badawczych. Porozumienie zawarły: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i trzy Państwowe Instytutu Badawcze: Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej....more »

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z emerytowanymi pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

16 stycznia 2017 r. w siedzibie IBL w Sękocinie Starym wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dyrekcji i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....more »

Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża

13 grudnia 2016 r. w ramach współpracy Zakładu Lasów Naturalnych IBL i Technikum Leśnego w Białowieży, dr Izabela Sondej wygłosiła na sali konferencyjnej Internatu Technikum Leśnego w Białowieży wykład pt. „Rozmieszczenie mrówek leśnych w Leśnictwie Stoczek, Nadleśnictwo Białowieża”....more »

Konferencja naukowa nt. dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej

13 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyła się konferencja naukowa Dziedzictwo kulturowe w Puszczy Białowieskiej, stan i perspektywy badań", której celem było podsumowanie prac związanych z inwentaryzacją dziedzictwa kulturowego w ramach usługi naukowo-badawczej pt. „Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”....more »

Seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”

14 grudnia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”....more »

Kordelasy Leśnika Polskiego dla Profesorów z IBL

12 grudnia 2016 r. w Jedlni odbyło się spotkanie opłatkowe kierownictwa Lasów Państwowych z udziałem Ministra Środowiska Profesora Jana Szyszko, zaproszonych gości oraz duchownych....more »

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu Badawczego Leśnictwa

Wzorem lat ubiegłych, 15 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, Rady Pracowników oraz członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z emerytowanymi Pracownikami IBL....more »