Informacje

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz......more »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów......more »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk......more »

Najnowsze publikacje

Dothistroma septosporum Not Detected in Pinus sylvestris Seed Trees from Investigated Stands in Southern Poland

Wartalska P., Oszako T., Bakier S., Belbahri L., Malewski T., Hsiang T., Popowska-Nowak E., Nowakowska J., Forests 2021, 12, 1323...more »

Post-fire dynamics of ectomycorrhizal fungal communities in a Scots pine (Pinus sylvestris L.) forest of Poland

Olchowik J., Hilszczańska D., Studnicki M., Malewski T., Kariman K., Borowski Z.; PeerJ, 2021, 9:e12076...more »

Virtual Truffle Hunting—A New Method of Burgundy Truffle (Tuber aestivum Vittad.) Site Typing

Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D., Pacioni G.; Forests, 2021,12,1239...more »