Izba Edukacji Leśnej

Kierownik komórki

dr inż. Joanna Szewczykiewicz

 
Telefon

+48 22 7150 612

E-mail
J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl

Kontakt (sekretariat)

Telefon

+48 22 7150 615

E-mail

G.Gluch@ibles.waw.pl

Adres

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Izba Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym prowadzi działalność edukacyjną, której celem jest:

 1. Organizowanie:
  • zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej (oferta programowa obejmuje ponad 15 tematów),
  • warsztatów dla studentów, nauczycieli i edukatorów oraz uczestników uniwersytetów trzeciego wieku,
  • lekcji festiwalowych i pikniku rodzinnego w ramach Festiwalu Nauki oraz z okazji Dni SGGW oraz biegu IBL „Naukowcy na start”,
  • zajęć rekreacyjno-edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji, spotkań z okazji Dnia Dziecka oraz integracyjnych,
  • praktyk studenckich.
 2. Udostępnianie:
  • sal wykładowych, interaktywnej ścieżki edukacyjnej „Na sosnowym szlaku”, rekreacyjno-edukacyjnej „Ruch w Świecie Zwierząt” oraz wirtualnej „Pogromcy Leśnych Mitów”,
  • ścieżki edukacyjnej z kolekcją roślin liczącą około 600 gatunków i odmian, oranżerii i miejsca na ognisko,
  • ścieżki edukacyjnej „Szlak Leśnych Gigantów” z modelami ssaków, ptaków, owadów, grzybów w formacie XXL.
 3. Upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczym i gospodarce leśnej z wykorzystaniem:
  • programów komputerowych i prezentacji o tematyce przyrodniczej,
  • technologii VR (wirtualny świat),
  • filmów edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony przyrody i gospodarki leśnej,
  • pomocy dydaktycznych oraz interaktywnych urządzeń edukacyjnych,
  • prac plastycznych, gier i zabaw ruchowych.
 4. Propozycja tematów zajęć edukacyjnych w IEL w 2022 r. (jpg).
 5. Zapraszamy do skorzystania z wirtualnej ścieżki edukacyjnej „Pogromcy leśnych mitów”. 
 6. Spot promocyjny do zajęć „Wirtualny las. Przygoda prawdziwa”. 
 7. Spot promujący ścieżki edukacyjne IBL.
Zbliża się koniec realizacji projektu pt. Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
W związku z tym Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza na terenowe spotkania edukacyjne w roku 2022/2023. 
Zapisy przyjmujemy od 28 września 2022 r. Zajęcia rozpoczynamy 5 października 2022 r.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w folderze oraz z wykazem spotkań edukacyjnych.

Informacji udziela:
Edukator – mgr inż. Grażyna Głuch

Materiały informacyjne

Translate »