Leśne Prace Badawcze 2003, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Taksonomia i nomenklatura rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude

Taxonomy and nomenclature of Armillaria (Fr.: Fr.) Staude

Autorzy: Żółciak .

Martwe drewno w lesie: ocena zapasu i propozycje postępowania

Down dead wood in the forest: quantification and proposals for handling

Autorzy: Wolski J.

Wpływ zabiegów agrotechnicznych na niektóre właściwości gleb oraz stan upraw sosnowych na pożarzyskach wielkoobszarowych

The influence of agrotechnical treatments some of soils properties and the condition of Scots pine forest regeneration on great post fire areas

Autorzy: Olejarski I.

Translate »