Leśne Prace Badawcze 2004, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Rozwój sosny zwyczajnej na terenie pożarzysk leśnych z 1992 roku w nadleśnictwach Rudy Raciborskie i Potrzebowice

Sscots pine development on areas burnt in 1992 in Rudy Raciborskie and Potrzebowice forest districts

Autorzy: Hawryś Z., Zwoliński J., Kwapis Z., Małecka M.

Nawozy wieloskładnikowe o przedłużonym działaniu do rewitalizacji sosnowych i świerkowych upraw leśnych

Multicomponent fertilizers of extended action for revitalization of pine and spruce forest cultures

Autorzy: Szołtyk G.

Zagrożenie górskich drzewostanów świerkowych w zachodniej części Beskidów ze strony szkodników owadzich

Threat to Norway spruce stands of insect pests in the western part of Beskidy Mountains

Autorzy: Grodzki W.

Zawartość węgla w glebach wybranych drzewostanów sosnowych i świerkowych na gruntach porolnych

Contents of carbon in soil of selected pine and spruce stands occurring on post-agricultural lands

Autorzy: Dowydenko N.

Chrząszcze z wybranych rodzin (Coleoptera: Sphaeritidae, Histeridae, Lymexylidae, Cerylidae, Colydiidae) jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej

Coleoptera of selected families (Coleoptera: Sphaeritidae, Histeridae, Lymexylidae, Cerylidae, Colydiidae) as an element of ecological monitoring in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Królik R.

Czy zawartość pierwiastków w liściach dębów i buków zmienia się wraz ze zmianą poziomu defoliacji ?

Does the content of elements in oak and beech leaves changes along with the defoliation of stands?

Autorzy: Wawrzoniak J.

Translate »