Leśne Prace Badawcze 2006, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Reprezentatywność przyrody chronionej w rezerwatach na terenach Lasów Państwowych

Representativeness of nature protected in reserves within the State Forests area

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Zmienność odpływu wody ze zlewni rzeki Łutowni (Puszcza Białowieska) w latach 1966–2000

Variation in the outflow from the Łutownia river catchment area (Białowieża Primeval Forest) in the period between 1966 and 2000

Autorzy: Pierzgalski E., Tyszka J., Stolarek A.

Przebieg choroby w uprawie sosny zwyczajnej w następstwie sztucznej inokulacji pniaków grzybnią korzeniowca wieloletniego

Spread of the disease in the scots pine plantation as a result of the artificial inoculation of stumps with mycelium of Heterobasidion annosum

Autorzy: Żółciak ., Sierota Z., Małecka M.

Charakterystyka warunków termiczno-pluwialnych w Puszczy Białowieskiej w latach 1950–2003

Characteristics of thermal and pluvial conditions in the Białowieża Primeval Forest between 1950 and 2003

Autorzy: Boczoń A.

Zastosowanie markerów DNA (RAPD, SSR, PCR-RFLP I STS) w genetyce drzew leśnych, entomologii, fitopatologii i łowiectwie

Molecular markers (RAPD, SSR, PCR-RFLP and STS) in forest-tree genetics, entomology, phytopathology and game management

Autorzy: Nowakowska J.

Translate »