Leśne Prace Badawcze 2006, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Produkcyjność wybranych odmian wierzb krzewiastych na doświadczalnych plantacjach o skróconym cyklu

Biomass Productivity of the selected willow varieties for short-rotation coppice in experimental plantations

Autorzy: Zajączkowski K.

Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego

Conditions of Armillaria root rot occurence in the forests of the Beskid Zywiecki mountains

Autorzy: Lech P., Żółciak .

Metoda określania stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw

The method of determining the management difficulty degree for forest district administrations

Autorzy: Kwiecień R., Kocel J.

Metoda określania stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw

The method of determining the management difficulty degree for forest district administrations

Autorzy: Kwiecień R., Kocel J.

Wpływ warunków suszenia nasion brzozy brodawkowatej, olszy czarnej, sosny zwyczajnej i świerka pospolitego na ich żywotność

Effect of drying conditions on viability of common birch, black alder, Scots pine and Norway spruce seeds

Autorzy: Aniśko E., Witowska O., Załęski A.

Translate »