Leśne Prace Badawcze 2007, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Analiza ekonomiczna funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej lasu w Lasach Państwowych

Economic analysis of functioning of forest fire protection in the State Forests

Autorzy: Szczygieł R., Piwnicki J., Ubysz B.

Metoda oceny wielkoobszarowego zagrożenia pożarowego lasów w Polsce na podstawie przewidywanych zmian wilgotności ściółki sosnowej

A method of assessing large-area forest fire risk in Poland based on predicted changes in the pine litter humidity

Autorzy: Sakowska H.

Kobiety w polskim leśnictwie – wybrane problemy

Women in polish forestry– selected issues

Autorzy: Nowacka W.

Artykuły przeglądowe Review articles

Dynamika luk w lasach a odnowienie naturalne drzew

Forest gap dynamics and tree natural regeneration

Autorzy: Dobrowolska D.

Translate »