Leśne Prace Badawcze 2007, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Charakterystyka genetyczna PCR-RFLP oraz ocena zdrowotności wybranych populacji dębu elbląskiego i krotoszyńskiego

Genetic characterization in relation to the health state of oak populations in the Elbląski and Krotoszyński regions of Poland

Autorzy: Nowakowska J., Oszako T., Bieniek J., Rakowski K.

Odziedziczalność cech morfologicznych i anatomicznych igieł półrodzeństwa drzew doborowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Heritability index of needles' morphological and anatomical traits of half sib progeny Scots pine (Pinus sylvestris L.) plus trees

Autorzy: Bobowicz M., Pawlaczyk E., Kaczmarek Z., Korczyk A.

Rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wspieraniu działalności Lasów Państwowych na tle dofinansowania z budżetu państwa

The role of the National fund for Environmental Protection and Water Management in supporting the State Forests activities in relation to co-financing from the state budget

Autorzy: Kaliszewski A.

Wpływ uszkodzeń gleby przy pozyskiwaniu drewna w drzewostanach sosnowych w trzebieżach późnych na przyrosty drzew

Effect of soil disturbances by wood harvesting in late thinnings of pine stands on trees increment

Autorzy: Suwała M.

Translate »