Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, 4 Forest Research Papers, 2008, Vol. 69, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Parametry wzrostu polskich pochodzeń modrzewia w wieku 40 lat na powierzchni doświadczalnej w Rogowie

The growth parameters of larch species of Polish origins aged at 40 years on the experimental plot in Rogów

Autorzy: Szeligowski H., Bolibok L.

Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zakrytym systemem korzeniowym

The impact of soil's textural group and moisture on the growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings with containerized root system

Autorzy: Buraczyk W., Szeligowski H.

Dynamika wzrostu jodły olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) różnych pochodzeń w warunkach górskich Beskidu Sądeckiego

The growth dynamics of various provenances of grand fir (Abies grandis Lindl.) under mountain conditions of the Beskid Sądecki

Autorzy: Kulej M.

Pająki (Araneae) dąbrowy świetlistej w rezerwacie Dębniak

Spiders (Araneae) of oak forest in Dębniak nature reserve

Autorzy: Stańska M., Łydkowska M.

Stan lasów prywatnych w Polsce

The status of privately owned forests in Poland

Autorzy: Gołos P.

Archiwa klonów rodzimych i starych drzew sosny zwyczajnej i świerka pospolitego z Puszczy Białowieskiej

Clone archives of the native old Scots pine and Norway spruce trees in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Korczyk A.

Położenie lustra wód gruntowych w północnej części Puszczy Białowieskiej w okresie po napełnieniu zbiornika „Siemianówka”

Ground water level in the northern part of Białowieża Primeval Forest after filling the "Siemianówka" water reservoir

Autorzy: Boczoń A.

Wspomnienia pośmiertne Obituary

Analizy, doniesienia Analyzes & reports

Skuteczność wystawiania pułapek feromonowych na kornika drukarza Ips typographus (L.) w sąsiedztwie wiatrowałów i wiatrołomów

Efficiency of the bark beetle Ips typographus (L.) pheromone traps installation next to the windfalle and windbroken trees

Autorzy: Grodzki W., Kosibowicz M., Mączka T.

Rola leśnictwa plantacyjnego w warunkach kryzysu środowiskowego i surowcowego świata

Plantation forestry in the face of environmental and economic crisis

Autorzy: Zwoliński J.

Translate »