Instytut Badawczy Leśnictwa Lene Centrum Informacji
XII ZSL Formularz zgłoszeniowy prelegentów

*Imię

*Nazwisko

Instytucja

Adres

*telefon

*e-mail

*Tytuł Referatu:

Pełen skład autorski
  Imię i nazwisko procentowy udział
1
2
3
4
5
6
Help

w przypadku składu większego niż 6 osób konieczny jest kontakt mailowy z Panią Katarzyną Sikorą

K.Sikora@ibles.waw.pl


 

*Udział w ZSL w dniach:
Wybierz właściwe odpowiedzi
*Proszę zarezerwować hotel w dniach:
Wybierz właściwe odpowiedzi
*Udział w uroczystej kolacji w dn. 10 marca 2020:
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego