Instytut Badawczy Leśnictwa Lene Centrum Informacji

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela POLSCAN (polscan@ibles.waw.pl).

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego