Instytut Badawczy Leśnictwa Lene Centrum Informacji
I KRAJOWE FORUM UŻYTKOWNIKÓW LiDAR - POLSCAN

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Forum poprzez wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 30.09.2019 r.

 

Wpłaty za udział w I krajowym forum użytkowników LiDAR - POLSCAN oraz warsztatach prosimy dokonywać w terminie do 01.10.2019 r. na konto BH SA VI O/Warszawa o numerze: 57 1030 1061 0000 0000 0078 8401. W treści przelewu prosimy wpisać LiDAR (POLSCAN) oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w I krajowym forum polskich użytkowników LiDAR - POLSCAN po 10.10.2019 r., organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej.

Dane Uczestnika
*Informacja o Uczestniku:
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
HelpKoszt udziału w FORUM (kwoty netto) − 350 zł.
Studenci i doktoranci − 150 zł
 
*Imię

*Nazwisko

*Nazwa instytucji / firmy

*Udział w uroczystej kolacji:
*Czy chcesz przesłać abstrakt wystąpienia?
HelpTermin przesyłania abstraktów: 31.07.2019 r. 
Dane do kontaktu/korespondencji
*Telefon:

W tym polu można wprowadzić tylko liczby.

*E-mail:

Dane do faktury VAT
*Nazwa płatnika

*NIP:

W tym polu można wprowadzić tylko liczby.

*Ulica

*Kod pocztowy

*Miasto

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego