Instytut Badawczy Leśnictwa Lene Centrum Informacji
POLSCAN - Konkurs na najlepszą wizualizację

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konkursie na najlepszą wizualizację 3D opracowaną na podstawie danych LiDAR poprzez wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 30.09.2019 r.

Dane Autora wizualizacji
*Imię

*Nazwisko

Nazwa instytucji / firmy

*Rodzaj wizualizacji
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
Help- wizualizacja statyczna (obraz, mapa w formacie jpg, png, PDF o objętości maksymalnej 10 MB)

- wizualizacja dynamiczna (film o długości maksymalnej 30 sekund w formacie avi, mpg, mp4, mov o objętości maksymalnej 30 MB)


*Tytuł wizualizacji:

Komentarz do wizualizacji:

Plik z wizualizacją

Wczytaj pliki

HelpW przypadku problemów z przesłaniem pliku (np. rozmiar większy niż 10MB) prosimy o podanie linku do pliku w polu "Komentarz do wizualizacji". W nazwie pliku proszę podać nazwisko autora.
Dane do kontaktu/korespondencji
*Telefon:

W tym polu można wprowadzić tylko liczby.

*E-mail:

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego