Instytut Badawczy Leśnictwa Lene Centrum Informacji
XI SESJA ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ - REJESTRACJA ONLINE

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól.

Koszt uczestnictwa w Zimowej Szkole Leśnej wynosi 750 zł. Zgłaszanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie formularza do dnia 15 lutego 2019 r.

Wpłaty za udział w Zimowej Szkole Leśnej prosimy dokonywać w terminie do 24 lutego 2019 r. na konto: BH SA VI O/Warszawa o numerze: 57 1030 1061 0000 0000 0078 8401

W treści przelewu prosimy wpisać XI Zimowa Szkoła Leśna oraz imię i nazwisko uczestnika.

*Imię

*Nazwisko

*Nazwa instytucji

*Telefon:

W tym polu można wprowadzić tylko liczby.

*E-mail:

*Nazwa płatnika

*NIP:

W tym polu można wprowadzić tylko liczby.

*Ulica

*Kod pocztowy

*Miasto

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego