Niestacjonarne Studia Doktoranckie – VI

W chwili obecnej w Instytucie Badawczym Leśnictwa trwa VI Edycja 4-letnich (2018-2022) Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w zakresie leśnictwa.

Program studiów jest realizowany w okresie 4 lat (8 semestrów) i obejmuje 14 sześciodniowych (poniedziałek-sobota) sesji na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym (IBL) i 2 czterodniowe sesje terenowe. Opłata za 1 semestr studiów wynosi 4000 zł i nie obejmuje kosztów dojazdów oraz utrzymania podczas trwania sesji.

 

Oferta studiów doktoranckich w IBL jest kierowana do:

  • pracowników Lasów Państwowych,
  • pracowników jednostek organizacyjnych działających na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody leśnej,
  • innych osób o kwalifikacjach umożliwiających zrealizowanie programu studiów i ubieganie się o stopień doktora nauk leśnych.

Adres do korespondencji i informacje:

Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
05-090 Raszyn

Kierownik NSD

prof. dr hab. Dorota Hilszczańska

tel

22 7150 502

e-mail

Sekretariat NSD

dr inż. Monika Małecka

tel

22 7150 621

e-mail

Sekretariat IBL

tel

22 7150 602,

fax

22 7150 391

Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

prof. dr hab. Jacek Hilszczański

REGULAMIN VI NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH (edycja 2018-2022)

PROGRAM VI NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH (edycja 2018-2022)

Translate »