Fundusze

Instytut Badawczy Leśnictwa realizuje m.in. projekty w ramach Funduszy Strukturalnych, w skład których wchodzą: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Badania naukowe, przeprowadzane w ramach licznych projektów, finansowane są m.in. z funduszy strukturalnych, krajowych (POIG, POIŚ) oraz zagranicznych.

  • Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA).

    Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego Okres realizacji 01.09.2010 – 30.04.2014 Koordynator / Komórka wiodąca Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL Opis projektu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju […]

  • Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego

    Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego Okres realizacji 01.09.2010 – 30.04.2014 Koordynator / Komórka wiodąca Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL Opis projektu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju […]

  • Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce (Protaxus)

    Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce. Okres realizacji 01.07.2010 – 15.11.2014 Koordynator / Komórka wiodąca Zakład Ekologii Lasu   Opis projektu Główne założenia projektu dotyczyły ochrony przyrody, ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz wzrostu różnorodności biologicznej i były zgodne z wytycznymi V priorytetu (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych) Programu Operacyjnego […]

Translate »