Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce (Protaxus)

Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce. Okres realizacji 01.07.2010 – 15.11.2014 Koordynator / Komórka wiodąca Zakład Ekologii Lasu   Opis projektu Główne założenia projektu dotyczyły ochrony przyrody, ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz wzrostu różnorodności biologicznej i były zgodne z wytycznymi V priorytetu (Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych) Programu Operacyjnego […]

Translate »