Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA).

Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego Okres realizacji 01.09.2010 – 30.04.2014 Koordynator / Komórka wiodąca Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL Opis projektu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju […]

Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego

Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego Okres realizacji 01.09.2010 – 30.04.2014 Koordynator / Komórka wiodąca Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL Opis projektu Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju […]

Translate »