Najnowsze publikacje

The Possibility of Regenerating a Pine Stand through Natural Regeneration

Przybylski P., Konatowska M., Jastrzębowski S., Tereba A., Mohytych V., Tyburski Ł., Rutkowski P.; Forests, 2021, 12, 1055...więcej »

How Much Is the Abandonment of Forest Management in Private Forests Worth? A Case of Poland

Piotr Gołos, Joanna Ukalska, Emilia Wysocka-Fijorek, Wojciech Gil; Forests 2021, 12(9), 1138...więcej »

Drought in the forest breaks plant-fungi interactions.

Boczoń A., Hilszczańska D., Wrzosek M., Szczepkowski A., Sierota Z.; European Journal of Forest Research, 2021...więcej »