The Effect of Insect Defoliations and Seed Production on the Dynamics of Radial Growth Synchrony among Scots Pine Pinus sylvestris L. Provenances

Autorzy: M. Klisz, R. Puchałka, S. Wilczyński, W. Kantorowicz, T. Jabłoński, J. Kowalczyk

Link: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/10/934