Łukasz Kuberski

Absolwent Technikum Leśnego w Biłgoraju. Student Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2012-2014 koordynator prac terenowych i kierownik bazy terenowej w Kalwarii Pacławskiej w ramach projektu sporządzania Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 200 Pogórze Przemyskie, Góry Słonne. Wykonawca kilkunastu ekspertyz przyrodniczych oraz współtwórca kilkudziesięciu raportów oddziaływania na środowisko.

Zainteresowania naukowe:

ekologia krajobrazu, oddziaływanie człowieka na środowisko leśne, różnorodność biologiczna, dynamika ekosystemu leśnego, sieć Natura 2000, formy ochrony przyrody w Polsce, korytarze ekologiczne, hodowla lasu, analizy przestrzenne, martwe drewno.

Ekspert w zakresie:

  • pomiary i analizy drzewostanów

 

 

Łukasz Kuberski
telefon
85 6812 396 w. 36
adres

Zakład Lasów Naturalnych

ul. Park Dyrekcyjny nr 6

Białowieża, 17-230 Białowieża

Budynek „ZLN"

Pokój nr 30