mgr Aneta Modzelewska

Teledetekcja, teledetekcja hiperspektralna, naziemne pomiary hiperspektralne, systemy Informacji Przestrzennej (GIS)

  • Absolwentka geografii (specjalność geoinformatyka i teledetekcja) na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie studentka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
  • Specjalista ds. teledetekcji, w szczególności analizy danych hiperspektralnych w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (ForBioSensing).
  • W latach 2011-2014 uczestniczyła w projektach badawczych:  Zmiany kondycji roślinności w okolicach Czarnobyla na podstawie obrazów z satelity Landsat TM, Geneza wybranych form strefy marginalnej lodowca Fláa (SE Islandia), Analiza pokrycia terenu prowincji Misiones (Argentyna) z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS), Monitoring i ocena stanu lasu dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego.
  • Zainteresowania naukowe: teledetekcja hiperspektralna, ekologia krajobrazu, analizy stanu roślinności za pomocą metod bezkontaktowych i zdalnych, wykorzystanie narzędzi teledetekcyjnych i GIS w badaniach środowiska przyrodniczego, wykorzystanie teledetekcji w leśnictwie.
  • Zainteresowania pozanaukowe: podróżowanie, góry i lodowce, geografia i kultura krajów latynoamerykańskich.

 

Ekspert w zakresie:

  • Teledetekcja hiperspektralna
  • Naziemne pomiary hiperspektralne

 

mgr
Aneta Modzelewska
telefon
22 7150 327
adres

Instytut Badawczy Leśnictwa

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

ul. Braci Leśnej 3, Bud. A, p. 102a

Sękocin Stary

05-090 Raszyn