mgr Dorota Rokosz

rozliczanie środków unijnych

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek Hydrogeologia) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG w Warszawie (kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość). W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk brała udział w Projekcie „Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa - nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka”, obecnie w Instytucie Badawczym Leśnictwa uczestniczy w Projekcie „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”

Ekspert w zakresie:

  • rozliczanie środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Zainteresowania: geologia, literatura, psychologia, w szczególności Komunikacja Bez Przemocy.

 

mgr
Dorota Rokosz
telefon
22 7150 358/637
adres

Instytut Badawczy Leśnictwa

Dział Księgowość

ul. Braci Leśnej 3, Bud. A, p. 107

Sękocin Stary

05-090 Raszyn