Skład Rady Naukowej IBL

Skład Rady Naukowej i Komisji stałych - kadencja 2017-2021

 

Przewodniczący:  - prof. dr hab. Janusz Sowa
Zastępcy Przewodniczącego:  - prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Sekretarz: - prof. dr hab. Iwona Skrzecz

Sekretariat: mgr Małgorzata Brzozowska - tel. 22 7150 627, kom. 607 172 532

Członkowie honorowi:  prof. dr hab. Tomasz Borecki, prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald, dr hab. Jan Głaz, prof. dr hab. Barbara Głowacka, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, prof. dr hab. Andrzej Klocek, dr hab. Adolf F. Korczyk, prof. dr hab. Henryk Malinowski, prof. dr hab. Stanisław Niemtur, prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, prof. dr hab. Aleksander Sokołowski, prof. dr hab. Eleonora Szukiel, prof. dr hab. Tomasz Wodzicki, prof. dr hab. Stanisław Zając, prof. dr hab. Jan Zajączkowski, dr hab. Kazimierz Zajączkowski.

Członkowie: prof. dr hab. Władysław Barzdajn, dr hab. Andrzej Boczoń dr hab. Zbigniew Borowski, prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, dr hab. Janusz Czerepko, prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, mgr Michał Graczyk, prof. dr hab. Wojciech Grodzki, dr hab. Jakub Gryz, prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, prof. dr hab. Dorota Hilszczańska, dr hab. Adam Kaliszewski, dr hab. Jan Kowalczyk, prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, prof. dr hab. Piotr Łakomy, prof. dr hab. Stanisław Małek, prof. dr hab. Stanisław Miścicki, dr hab. Tadeusz Moskalik, prof. dr hab. Janusz Olejnik, prof. dr hab. Jacek Oleksyn, prof. dr hab. Tomasz Oszako, dr hab. Jarosław Paluch, dr hab. Rafał Paluch, prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski, dr hab. Aleksander Rachwald, prof. dr hab. Zbigniew Sierota, prof. dr hab. Maciej Skorupski, prof. dr hab. Iwona Skrzecz, prof. dr hab. Janusz Sowa, prof. dr hab. Jerzy Starzyk, dr hab. Lidia Sukovata, dr hab. Małgorzata Sułkowska, dr hab. Ryszard Szczygieł, dr inż. Tomasz Wojda, dr hab. Roman Wójcik, prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

Przedstawiciel Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki: dr hab. Zbigniew Karaszewski

Dyrekcja IBL: Dyrektor prof. dr hab. Jacek Hilszczański
                       Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL
                       Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych dr hab. Piotr Gołos
 

Stałe komisje RN IBL - Stałe komisje Rady Naukowej IBL kadencji 2017-2021