Cennik wynajmu sal Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego

Instytut Badawczy Leśnictwa,

Sękocin Stary ul. Braci Leśnej nr 3,

05-090 Raszyn

 

CKW umożliwia organizację wydarzeń w następujących standardowych wariantach wykorzystania sal CKW (ceny netto).

 

NOWE NIŻSZE CENY WYNAJMU!!!

Zapytaj o aktualną ofertę.

 

Wariant nr 1

SALA „A” (do 450 osób w ustawieniu teatralnym). Duża konferencja.

 

Sala A

miejsce wydarzenia

Foyer

miejsce bufetu

Sala B

 miejsce spożywania posiłków (50 stolików koktajlowych).

7000 zł/8 godzin

(600 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

 

Wariant nr 2

SALA „A” (do 300 osób w ustawieniu teatralnym). Konferencja z sesją posterową lub wystawą.

 

Sala A

zmniejszona ścianką mobilną

Wydzielona powierzchnia na wystawę lub sesję posterową (podesty wystawowe, miękkie siedziska).

Foyer

miejsce bufetu

Sala B

miejsce spożywania posiłków (50 stolików koktajlowych).

8000 zł/8 godzin

(700 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

 

Wariant nr 3

SALA „A” (do 100 osób w ustawieniu teatralnym). Mała konferencja.

Sala A
zmniejszona ścianką mobilną
Mała sala
miejsce bufetu i spożywania posiłków.

 

3500 zł/8 godzin

(300 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

 

 

Wariant nr 4

SALA „A” (do 50 osób wersja korona). Seminarium.

Sala A
miejsce wydarzenia
Foyer
miejsce bufetu
Sala B
 miejsce spożywania posiłków (40 stolików koktajlowych).

 

5000 zł/8 godzin

(400 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

 

 

Wariant nr 5

SALA „B” (do 200 osób w ustawieniu teatralnym i 150 ze stołami). Konferencja.

Sala B

miejsce wydarzenia

Foyer

jako miejsce bufetu szwedzkiego oraz organizacji przerwy na kawę i lunch.

 

5000 zł/8 godzin

(400 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

 

 

Wariant nr 6

SALA A+B (do 650 osób w ustawieniu teatralnym) Duża konferencja z pełną łącznością między salami. Duża sala jako główne miejsce wydarzenia

Sala A+B

miejsce wydarzenia

 Budynek B IBL

jako miejsce

przerwa na kawę oraz lunch.

9000 zł/8 godzin

(800 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

 

Wariant nr 7

„MAŁA SALA” (do 30 osób w ustawieniu teatralnym). Mała sala wykładowo-szkoleniowo-seminaryjna.

Mała sala

miejsce wydarzenia

 Mała sala/Hol

miejsce bufetu i spożywania posiłków.

2000 zł/8 godzin

(150 zł każda rozpoczęta dodatkowa godzina).

 

Instytut w zakresie uzgodnionym z Najemcą zapewnia obsługę techniczną wydarzenia (komputer, mikrofony, rzutnik, nagłośnienie, wskaźniki) oraz personel pomocniczy (obsługa w szatni). Dla organizatorów oraz gości wydarzenia CKW zapewnia:

- dostęp do sieci Wi–Fi dla gości,

- możliwość korzystania z komputera, drukarki oraz ksero i skanerów znajdujących się w szatni CKW,

- bezpłatne miejsca postojowe dla uczestników,

- stanowisko ładowania telefonów i laptopów,

- udostępnienie dla firmy świadczącej usługę kateringową profesjonalnie wyposażonego zaplecza kateringowego.

 

Dodatkowe usługi (zakres, jakość oraz ceny do ustalenia z Wynajmującym):

- serwis kawowy,

- bufet kawowy,

- lunch,

- ognisko/grill,

- transport uczestników,

- przygotowanie materiałów drukowanych (konferencyjnych, promocyjnych, aranżacja wnętrz).

 

Sale konferencyjne w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL znajdują się na parterze.

 

W przypadku wynajmu przez Ministerstwo Środowiska lub jednostki nadzorowane i podległe temu Ministerstwu, jak również jednostki naukowe (uczelnie i instytuty) istnieje możliwość uzyskania 20% bonifikaty w kosztach wynajmu sal.

Przyjęte ceny mogą podlegać negocjacji ze względu na modyfikacje wariantów wynajmu sal CKW przedstawionych w cenniku lub wynajmu dłuższego niż jeden dzień (8 godzin), jednak nie więcej niż o 20% od cen ustalonych w niniejszym cenniku.

Przyjęte ceny mogą podlegać negocjacji ze względu na modyfikacje wariantów wynajmu sal CKW przedstawionych w cenniku lub wynajmu dłuższego niż trzy dni (8 godzin), jednak nie więcej niż o 50% od cen ustalonych w niniejszym cenniku.